معنی و ترجمه کلمه picking به فارسی picking یعنی چه

picking


جيب برى ،دله دزدى ،ناخنک زنى ،پس مانده
عمران : پاک مردن سطح فلزات بوسيله محلولهاى شيميائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها