معنی و ترجمه کلمه pickup point به فارسی pickup point یعنی چه

pickup point


علوم نظامى : نقطه سوار شدن يا سوار کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها