معنی و ترجمه کلمه picnic به فارسی picnic یعنی چه

picnic


خورگشت ،گردش دسته جمعى ،به پيک نيک رفتن ،دسته جمعى خوردن
زيست شناسى : پيک نيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها