معنی و ترجمه کلمه picture tube به فارسی picture tube یعنی چه

picture tube


علوم مهندسى : لامپ تصوير
الکترونيک : لامپ تصوير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها