معنی و ترجمه کلمه pie به فارسی pie یعنی چه

pie


کلاغ زنگى ،کلاغ جاره ،ادم ناقلا،جانورابلق ،کلوچه گوشت پيچ ،کلوچه ميوه دارپاى ،چيز اشفته ونامرتب ،درهم ريختن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها