معنی و ترجمه کلمه piece de resistance به فارسی piece de resistance یعنی چه

piece de resistance


امر مهم ،فقره برجسته ،کار پر اهميت ،خوراک اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها