معنی و ترجمه کلمه piece deresistance به فارسی piece deresistance یعنی چه

piece deresistance


بخش عمده خوراک ،مثلا تيکه بزرگى از گوشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها