معنی و ترجمه کلمه pier به فارسی pier یعنی چه

pier


اسکله( ى سنگى)،موج کش ،شمع ،کرپى ،ستون ،جرز،اسکله ،موج شکن ،پايه پل ،لنگرگاه
علوم مهندسى : ستون
عمران : پايه و سطحى
معمارى : جرز
بازرگانى : لنگرگاه
علوم نظامى : پايه نصب ستونهاى ساختمانى
علوم در يايى : اسکله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها