معنی و ترجمه کلمه pig board به فارسی pig board یعنی چه

pig board


ورزش : تخته کوچک براى موجهاى کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها