معنی و ترجمه کلمه pigeon pea به فارسی pigeon pea یعنی چه

pigeon pea


(گ.ش ).لوبياى سودانى)Cajanus cajan(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها