معنی و ترجمه کلمه pigeon به فارسی pigeon یعنی چه

pigeon


(ج.ش ).کبوتر،محبوبه ،دختر جوان ،ترسو،ساده وگول خور
علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى اينکه گراى مغناطيسى و مسافت پايگاه هوايى از هواپيما اين قدر است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها