معنی و ترجمه کلمه pillbox به فارسی pillbox یعنی چه

pillbox


اشيانه بتونى ،سنگر بتونى ،جعبه قرص ،قوطى حب دارو وغيره ،لانه توپ ومسلسل
معمارى : اشيان تيربار
علوم نظامى : سنگر مستحکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها