معنی و ترجمه کلمه pillow به فارسی pillow یعنی چه

pillow


بالين ،متکا،پشتى ،مخده ،بالش وار قرار گرفتن ،بربالش گذاردن
ورزش : صخره بزرگ زير اب در عمق کافى براى جريان ارام اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها