معنی و ترجمه کلمه pin به فارسی pin یعنی چه

pin


Personal Indentification Number،عدد شناسايى فردى ،ميخ کردن ،ضربه فنى کشتى ،ميخ سنگ نوردى ،پين ،سنجاق نقشه ،اشبيل ،ميخکوب کردن ،ميخ کوچک ساعت ،محور کوچکى که چيزى دوران بگردد،دستگيره در،دستگيره در،گيره سر،گيره کاغذ،گيره لباس ،(در بولينگ)ميله چوبى ،سنجاق زدن به ،باسنجاق محکم کردن ،متصل کردن به ،گيرافتادن ،پايه سنجاقى
علوم مهندسى : ميله
کامپيوتر : شماره شناسايى شخصى
عمران : سنجاق
معمارى : لولا
ورزش : چوب علامت روى چمن نرم نزديک سوراخ ،اچمزى
علوم نظ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده