معنی و ترجمه کلمه pinching به فارسی pinching یعنی چه

pinching


زننده ،سخت ،مبرم ،فشاراور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها