معنی و ترجمه کلمه pincushion magnets به فارسی pincushion magnets یعنی چه

pincushion magnets


الکترونيک : مغناطيسهاى تصحيح بالشتک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها