معنی و ترجمه کلمه pineapple به فارسی pineapple یعنی چه

pineapple


(گ.ش ).اناناس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها