معنی و ترجمه کلمه pins and needles به فارسی pins and needles یعنی چه

pins and needles


احساس مورمور در اثر خواب رفتگى ،عصبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها