معنی و ترجمه کلمه pint sized به فارسی pint sized یعنی چه

pint sized


)pint size(پست ،خرد،ناچيز،کوچک ،باندازه سر سنجاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها