معنی و ترجمه کلمه pipe culvert به فارسی pipe culvert یعنی چه

pipe culvert


عمران : ابگذر لوله اى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها