معنی و ترجمه کلمه pipe culvert به فارسی pipe culvert یعنی چه

pipe culvert


عمران : ابگذر لوله اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها