معنی و ترجمه کلمه pipe down به فارسی pipe down یعنی چه

pipe down


(ساعت)،خاموشى ،بوسيله شيپور يا ناى( به ملوانان )راحت باش دادن ،ساکت شدن ،حرف نزدن
علوم نظامى : سوت خاموشى ناو
علوم دريايى : ،سوت خاموشى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها