معنی و ترجمه کلمه pipe fitter به فارسی pipe fitter یعنی چه

pipe fitter


لوله نصب کن ،لوله کش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها