معنی و ترجمه کلمه pistillate به فارسی pistillate یعنی چه

pistillate


مادگى دار،توليد کننده مادگى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها