معنی و ترجمه کلمه piston ring به فارسی piston ring یعنی چه

piston ring


علوم مهندسى : رينگ پيستون
علوم هوايى : رينگ پيستون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها