معنی و ترجمه کلمه pit crew به فارسی pit crew یعنی چه

pit crew


ورزش : افراد مامور کمک به هر راننده در منطقه خود او

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها