معنی و ترجمه کلمه pit به فارسی pit یعنی چه

pit


زمين جنگ خروس ،منطقه فرود در پرشها حفره پشت ميله هاى بولينگ ،منطقه خارج ازمسير براى رسيدگى به انها که ضمن مسابقه اتومبيل رانى به کمک نيازدارند شکاف عمودى در کوه ،ارتفاع ،چاه ،حفره روباه ،سنگر،چاله خرج ،چال دار کردن ،گودال ،حفره ،چاله ،سياه چال ،هسته البالو و گيلاس و غيره ،به رقابت واداشتن ،هسته ميوه را دراوردن ،در گود مبارزه قرار دادن
علوم مهندسى : گودال
عمران : چاله
معمارى : چاله
علوم نظامى : حفره خرج چاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها