معنی و ترجمه کلمه pitching به فارسی pitching یعنی چه

pitching


مايل ،سنگفرش ،فکافته
عمران : سنگ فرش
معمارى : سنگچين حفاظتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها