معنی و ترجمه کلمه pitometer log به فارسی pitometer log یعنی چه

pitometer log


علوم نظامى : سرعت سنج فشارى پيتومترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها