معنی و ترجمه کلمه pitot pressure به فارسی pitot pressure یعنی چه

pitot pressure


علوم هوايى : فشار برخورد هوا که به منظور اندازه گيرى سرعت هوا بکار ميرود
علوم نظامى : فشار وارد به انتن فشارسنج هواپيما يا ناو فشار انتن فشارسنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها