معنی و ترجمه کلمه pitot static tube به فارسی pitot static tube یعنی چه

pitot static tube


علوم نظامى : لوله ثابت انتن فشارسنج هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها