معنی و ترجمه کلمه pitting corrosion به فارسی pitting corrosion یعنی چه

pitting corrosion


عمران : سوراخهائى که در سطح بتن يا فلز در اثر خوردگى ايجاد مى شود و به کرم خوراکى معروف است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها