معنی و ترجمه کلمه place به فارسی place یعنی چه

place


مقام ،جاخالى ،پاس به يار ازاد،ميدان شهرى ،جايگاه ،ميدان ،فضا،مکان ،محل ،در محلى گذاردن ،گذاشتن ،قرار دادن ،گماردن ،جاى دادن ،وهله ،مرتبه ،صندلى
علوم مهندسى : رتبه
معمارى : موقع
قانون ـ فقه : مکان
ورزش : فرستادن گوى بيليارد به سمت هدف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها