معنی و ترجمه کلمه plainspoken به فارسی plainspoken یعنی چه

plainspoken


رک گو،صاف و پوست کنده ،بى ريا و تزوير

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها