معنی و ترجمه کلمه plan implementation به فارسی plan implementation یعنی چه

plan implementation


اجراى برنامه
بازرگانى : عملى کردن برنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها