معنی و ترجمه کلمه plane of reflection به فارسی plane of reflection یعنی چه

plane of reflection


شيمى : صفحه بازتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها