معنی و ترجمه کلمه planning directive به فارسی planning directive یعنی چه

planning directive


دستورالعمل طرح ريزى
علوم نظامى : راهنماى طرح ريزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها