معنی و ترجمه کلمه planning permission به فارسی planning permission یعنی چه

planning permission


قانون ـ فقه : اجازه عمران و ابادى اراضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها