معنی و ترجمه کلمه planning staff به فارسی planning staff یعنی چه

planning staff


علوم نظامى : ستاد طرح ريزى کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها