معنی و ترجمه کلمه plasma به فارسی plasma یعنی چه

plasma


( )plasm(تش ).پلاسما،قسمت ابکى خون ،خونابه
الکترونيک : پلاسما
روانشناسى : پلاسما
نجوم : پلاسما
علوم هوايى : شاره

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها