معنی و ترجمه کلمه plastic analysis به فارسی plastic analysis یعنی چه

plastic analysis


محاسبه درمحيط خميرى ،روش واکافت خميرى
معمارى : فراکافت خميرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها