معنی و ترجمه کلمه plastic به فارسی plastic یعنی چه

plastic


شکل پذير،ناکشسان ،خميرى شکل ،قالب پذير،نرم ،تغيير پذير،قابل تحول و تغيير،پلاستيک ،مجسمه سازى ،ماده پلاستيکى
علوم مهندسى : نرم
الکترونيک : پلاستيک
معمارى : مومينه
شيمى : پلاستيک
علوم هوايى : پلاستيک
علوم نظامى : خرج خميرى شکل پلاستيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها