معنی و ترجمه کلمه plasticity به فارسی plasticity یعنی چه

plasticity


نرمينگى ،حالت خميرى ،شکلپذيرى ،خاصيت شکل افرينى ،خميرائى ،خميرى ،اندام پذيرى ،شکل پذيرى ،قالب پذيرى ،حالت پلاستيکى ،نرمى ،انعطاف
علوم مهندسى : پلاستيسيته حالت نرمى
معمارى : قالب پذيرى
شيمى : خصلت پلاستيکى
روانشناسى : انعطاف پذيرى
علوم هوايى : شکل پذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها