معنی و ترجمه کلمه plate pulsing به فارسی plate pulsing یعنی چه

plate pulsing


الکترونيک : ضربه گرى صفحه اند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها