معنی و ترجمه کلمه platitudinous به فارسی platitudinous یعنی چه

platitudinous


بيمزه ،مبتذل ،تکرارى و پيش پا افتاده کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها