معنی و ترجمه کلمه platyhelminth به فارسی platyhelminth یعنی چه

platyhelminth


(ج.ش ).جنسى از کرمهاى پهن ،پهن کرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها