معنی و ترجمه کلمه play the hypocrite به فارسی play the hypocrite یعنی چه

play the hypocrite


قانون ـ فقه : تدليس کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها