معنی و ترجمه کلمه plea of accused به فارسی plea of accused یعنی چه

plea of accused


دفاع متهم
قانون ـ فقه : مدافعات متهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها