معنی و ترجمه کلمه plea به فارسی plea یعنی چه

plea


پاسخ دعوى ،دادخواست ،منازعه ،مشاجره ،مدافعه ،عذر،بهانه ،تقاضا،استدعا،پيشنهاد،وعده مشروط،ادعا
قانون ـ فقه : دفاع خوانده در برابر ادعاى خواهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها