معنی و ترجمه کلمه plead guilty به فارسی plead guilty یعنی چه

plead guilty


اقرار به جرم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها