معنی و ترجمه کلمه pleadingly به فارسی pleadingly یعنی چه

pleadingly


مدافعانه ،دادخواهانه ،ازروى دفاع يادادخواهى ،شفاعت خواهانه ،معترضانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها